Insinööritoimisto Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy on v. 1993 perustettu yhdyskuntatekninen suunnittelutoimisto Kemijärveltä. Yrityksemme päätoimialoja ovat vesihuoltosuunnittelu sekä katu-, tie- ja aluesuunnittelu. Toteutamme lisäksi maa- ja vesirakentamiseen liittyviä erilaisia suunnittelutehtäviä sekä teemme maastomittauksia ja maaperätutkimuksia.

Yrityksen omistaja ja pääsuunnittelija insinööri Jouni Taipale on työskennellyt yhdyskuntatekniikkaan liittyvissä suunnittelu- ja rakennuttamistehtävissä vuodesta 1986 asti.

Tarvittaessa käytämme töissä yhteistyökumppaneita mm. rakenne-, laitos-, sähkö-, sekä automaatiosuunnittelujen osalta.

Suunnittelun lisäksi olemme toimineet hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävissä, joihin on kuulunut mm. tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, tarjousten pyyntö ja vertailu, urakkasopimuksen laatiminen sekä työn valvontatehtäviä ja työmaa-, vastaanotto- ja takuutarkastukset. Olemme laatineet myös lukuisia erilaisia lupahakemuksia koskien ympäristöä, yhdyskuntateknistä rakentamista tai –käyttöä.